PCS biedt een breed scala aan behandelingen. In overleg met jou wordt bepaald wat het meest effectief is en bij je past.

Neurofeedback

Alles wat we doen, denken en voelen wordt bepaald door onze hersenactiviteit. Bij gezonde mensen is de werking van de hersenen stabiel. De hersenen zijn actief en zenden automatisch de goede signalen uit. Maar bij mensen met hersenletsel of klachten zoals stress, pijn, vermoeidheid of hyperactiviteit is de hersenactiviteit ontregeld. De hersenen werken b.v. te traag waardoor alledaagse handelingen veel energie kosten. Hoe meer de hersenen ontregeld zijn, hoe ernstiger de klachten. Met neurofeedback kun je leren de hersenactiviteit te beïnvloeden zodat deze weer stabiel wordt.

Neurofeedback is geschikt voor volwassenen en kinderen. Het is uiteraard geen wondermiddel waarmee je iedere klacht kunt genezen, maar de praktijk toont aan dat neurofeedback een gunstige werking heeft op vele soorten klachten, zoals angst, burn-out, chronische pijn, concentratiestoornissen, slaapstoornissen, epilepsie, hersenletsel, lichte depressie, vermoeidheid en migraine. Ook bij mensen die regelmatig topprestaties moeten leveren, zoals topsporters en managers, is neurofeedback een goed hulpmiddel. Bij kinderen zijn met neurofeedback goede resultaten bereikt bij AD(H)D, leerproblemen, autisme, PDDNOS en andere gedragsstoornissen. Neurofeedback is minder geschikt voor mensen die zeer ernstige psychiatrische klachten hebben en niet zelfstandig kunnen functioneren.

Orthomoleculaire geneeskunde

Orthomoleculaire geneeskunde houdt zich bezig met de juiste bouwstenen voor het leven. Orthos betekent juist en molecule betekent bouwsteen. Onder de bouwstenen vallen in dit verband: vitamines, mineralen, aminozuren en essentiële vetzuren. Deze bouwstenen zijn essentieel voor een goede gezondheid. Tekorten van deze voedingsstoffen kunnen veel klachten veroorzaken. Gevolg van ontoereikende voeding is dat hormonen en neurotransmitters (boodschappers in de hersenen) niet meer voldoende aangemaakt of afgebroken kunnen worden, de lever onvoldoende kan ontgiften, de darmflora wordt aangetast en/of het immuunsysteem en de klieren (schildklier, bijnier, geslachtsorganen) minder gaan functioneren.

Voeding als medicijn is net zo oud als de geschiedenis van de mens. Grote filosofen zoals Hippocrates en Chinese wijsgeren beschreven voedingsinterventies in hun nog steeds beroemde geschriften. Hippocrates van Kos (circa 430-370 v. Chr.) zei: “Wat dan ook de vader van een ziekte is, de moeder is altijd verkeerde voeding”. Omdat onze huidige voeding zeer bewerkt een eenzijdig is, is naast dieet-advies vaak ook het gebruik van één of meer supplementen aan te raden. PCS kan u hierover bij uitstek adviseren.

Dit toont het belang van goede voeding. Krijgen we via de huidige voeding genoeg van deze essentiële bouwstoffen binnen? Het antwoord is nee. Ieder mens heeft door zijn aanleg, werkomstandigheden, stress en overige omstandigheden ook andere behoeften en zwakke plekken. In mijn praktijk sluit ik aan bij jouw persoonlijke situatie met als doel je lichaam optimaal van voedingsstoffen te voorzien. Het vaststellen van deze “situatie” doen we in eerste instantie door middel van het neurotransmitterprofiel, een vragenlijst die laat zien hoe het met jouw neurotransmitters is gesteld.

Klik hier voor meer informatie over het paleo-dieet.

Metatherapie en bioresonantie

Bioresonantie therapie (BRT) is een alternatieve geneeswijze die erop is gebaseerd dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft. Metatherapie is een vorm van bioresonantie die gebruikt wordt door het Biostar NLS Vector V20 apparaat. Lees meer over dit apparaat en deze behandeling op de pagina onderzoek.

Heart Rate Variability training

Hart Ritme Variabiliteit is een maat van de verandering tussen twee ritmes van de hartslag. Met emWave, een software programma, kan de HRV (Hart Ritme Variabiliteit) worden getraind. Dit is ook een vorm van biofeedback. Bedenk:

  • Gedachten en zelfs subtiele emoties beïnvloeden de activiteit en de balans van het autonome zenuwstelsel
  • Het autonome zenuwstelsel heeft een wisselwerking met onze spijsvertering, bloedsomloop, hormonen en immuunsysteem
  • Negatieve reacties zorgen voor verstoring en onbalans in het autonome zenuwstelsel
  • Training leidt tot een beter evenwicht in hormonaal en immuunsysteem en een efficiëntere hersenfunctie.
HRV

Wanneer een persoon gestrest is of veel negatieve emotie ervaart, zoals frustratie, woede en angst wordt het hartritme minder coherent en raakt het van slag. Dit geeft aan dat er minder synchronisatie is in de wisselwerking tussen de parasympathische en sympathische takken van het autonome zenuwstelsel. Deze non-synchronisatie belast op den duur het zenuwstelsel en de organen en verhindert een efficiënte informatiestroom door het lichaam.

Dit is niet het geval bij langdurige positieve emoties zoals waardering, liefde of zorgzaamheid. Die leiden tot een verhoogde hartritme coherentie en een betere synchronisatie tussen de twee takken van het autonome zenuwstelsel. De balans verschuift naar een verhoogde parasympathische activiteit.

Brain Light Recovery Helmet

Light Recovery

Dit apparaat werkt middels wetenschappelijk aantoonbare fotobiomodulatie (PBM) en maakt gebruik van rood of bijna infrarood licht om weefsels te stimuleren, te genezen of te regenereren. Weefsel dat gewond is, degenereert of het risico loopt af te sterven, wordt beschermd. Karl Norris wordt beschouwd als de “vader” van moderne nabij-infrarood spectroscopische (NIR) analyse. Links voor meer informatie:

Biofeedback

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen gemeten worden, bijvoorbeeld spierspanning, ademhaling, hartslag, uw huidtemperatuur of transpiratie op de huid. Tijdens de meting (biofeedback) ziet u deze activiteit van het lichaam op een computerscherm. Zo wordt u direct geconfronteerd met uw eigen lichaamsactiviteit. U ziet hoe het lichaam reageert als het gespannen, gestrest is. Maar ook leer ik je te ontspannen en kun je zelf op de monitor zien wanneer dit gebeurt. De feedback (het zien van het resultaat) helpt om het lichaam te conditioneren.

Het apparaat dat we hiervoor gebruiken is de Nexus 10.

Biofeedback

Stress management en counselling

Stress en Burnout

Stress is een begrip afkomstig uit de technische wetenschappen. Het wordt daar gebruikt als aanduiding voor de kracht die op een object wordt uitgeoefend. Zo is er bij het bouwen van een gebouw rekening gehouden met de druk die op het fundament komt te staan. In tweede instantie is het begrip stress gebruikt door medici om daarmee de belasting van het menselijk organisme aan te geven. Seyle (1956) onderzocht dit bij dieren. Hij beschreef het ‘General Adaptation Syndrome’ (GAS), waarin hij drie fasen onderscheidde in de reactie op een bepaalde stressor.

In de eerste fase mobiliseert het organisme zich en komt er een verdedigingsmechanisme op gang. Na een kort moment waarop de fysiologische weerstand vermindert, zal de bloeddruk stijgen, het hart sneller kloppen, het adrenalineniveau toenemen, de spijsvertering stagneren, het arousal-niveau stijgen en de kwetsbaarheid voor ziekte toenemen. Deze reactie lijkt nodig voor het organisme om zich gereed te maken effectieve actie te ondernemen. Als deze alarmreactie echter lang aanhoudt, zonder oplossing van het conflict, komt het organisme in de tweede fase, die van weerstand. Het arousal-niveau blijft hoog, maar zal iets afnemen en het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel tracht meer in evenwicht te komen met het sympathische gedeelte. Het organisme zet zich als het ware schrap (biedt weerstand), maar de drempel voor het oproepen van de alarmfase is verlaagd. Deze tweede fase is te vergelijken met overspannenheid. Duurt de stressor nu voort, dan komt het organisme in de derde fase. In deze fase treedt uitputting op. Dezelfde symptomen als in de alarmfase treden op, maar nu onomkeerbaar. Het organisme kan de stressor niet langer weerstand bieden en is tevens minder goed in staat allerlei andere stressoren te incasseren. Het organisme raakt beschadigd, er kunnen bloedingen optreden en het bleek dat dit uiteindelijk zelfs kon resulteren in de dood.

Wat is Stress-management

Stress is een lichamelijke reactie op een mogelijk gevaarlijke situatie. Er worden stoffen aangemaakt die ons lichaam in staat stellen om aan de gevaarlijke situatie te ontkomen of om te vechten. Stress-management is het leren omgaan met en het hanteren van stressvolle situaties. Stress staat voor spanning, maar niet alle spanning is verkeerd. Een deel van deze spanning wijst op uitdaging – het houdt ons scherp! Als je deze uitdaging niet meer ervaart, kan deze spanning zich tegen je keren en wordt zij ervaren als overspanning, negatieve spanning dus. Deze negatieve lichamelijke spanning kan door adem en ontspanningsoefeningen worden verminderd. Hiervoor gebruik ik de methode van Van Dixhoorn. Door middel van counselling ontstaat inzicht in andere gedachtenpatronen.

Stressmanagement wordt veel gebruikt in de werkomgeving. We kijken dan niet alleen naar de persoon maar ook naar zijn (werk)omgeving. Er worden aanwijzingen en adviezen gegeven t.a.v. deze werkomgeving. Maar stressmanagement kan natuurlijk net zo goed betrekking hebben op jou in je privé-omgeving.

In counsellingsessies (gesprekken) nemen we samen je huidige levenssituatie door. We onderzoeken welke situaties stress opleveren (stressoren). Ook kijken we samen naar de wijze waarop je hiermee omgaat (coping-stijl). Daarna bestaan de sessies o.a. uit het leren stressoren te verminderen en het verbeteren van uw coping-stijl. Ook kunnen we gebruik maken van neurofeedback om de ontregeling tussen de linker en rechterhersenhelft ongedaan te maken, d.w.z. de communicatie tussen je rechter en linkerhersenhelft weer optimaal te laten verlopen. Tot slot kunnen er huiswerkopdrachten worden meegeven in de vorm van adem– en ontspanningsoefeningen.

Counselling bij (dreigend) ziekteverzuim

Wannneer een werknemer niet goed functioneert op zijn werk is het voor u als werkgever van belang snel begeleiding in te schakelen. Dit vermindert de kans op frequent kort ziekteverzuim, langdurig ziekteverzuim en op den duur arbeidsongeschiktheid.

Cold Laser "watch"

Cold laser

Cold Laserbehandeling versnelt de groei van nieuwe bloedvaten en granulatieweefsel en verbetert de eiwitsynthese. Gezonde haarvaten zijn een voorwaarde voor (wond)genezing. Laserbehandeling verbetert de bloedcirculatie, verhoogt de zuurstoftoevoer naar beschadigd weefsel en versnelt de productie van collageenvezels. Het is een niet-invasieve behandeling zonder nevenwerkingen en bevordert het natuurlijke herstel. Het felle, maar niet schadelijke, licht dringt diep door in het lichaam. Het licht wordt meestal tegelijk ter hoogte van de pols en op één andere plek van het lichaam toegediend. Het apparaat kan eventueel worden aangestuurd vanuit de Vector V20. Toepassingen zijn o.a.: pijnbestrijding, artritis, ontstekingen, sportblessures, spierpijn/letsels, verstuikingen  en wondheling.

Geluidstherapie

Deze technologie, ook wel bioakoestiek of geluidsbiotica genoemd, is al vele jaren in ontwikkeling en begint nu ook door te dringen en aanvaard te worden bij het grotere publiek. Veel gezondheidsproblemen kunnen baat hebben bij ondersteunende geluidstherapie. Met behulp van de Vector V20 en een koptelefoon kan invloed worden uitgeoefend op micro-organismen en virussen. Eventueel kunnen op maat bepaalde frequenties worden gegenereerd.

Meta vox frequencies

Rife Zapper

Dr. Royal Raymond Rife ontwikkelde al in de jaren ’30 van de vorige eeuw een methode om ziekteverwekkers, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten, te verzwakken. Zijn methode is gebaseerd op het principe dat elke ziekteverwekker (pathogeen) te behandelen is met zijn eigen karakteristieke frequenties – de resonantie frequentie. Hiermee verzwak je deze zodanig dat hij vervolgens door het immuunsysteem onschadelijk gemaakt kan worden. Rife noemde dit de MOR, “Mortal Oscillatory Rate”. Hij boekte hiermee zelfs een aantal successen in de behandeling van kanker. Sinds deze ontdekking in de vorige eeuw zijn inmiddels de frequenties van bijna alle ziekteverwerkers, maar ook de ondersteunende frequenties voor orgaansystemen, het meridiaansysteem en immuunsysteem in kaart gebracht, o.a. door Dr. Hulda Clark, Dr. Beck en Alan Baklayan.

Aura lichtbehandeling

Alle veranderingen in je dagelijks leven en hoe jij daarop reageert, brengen elektromagnetisch trillingen voort. Deze hangen weer samen met de kleurfrequenties in je aura. Wanneer jij bijvoorbeeld wat somber bent, onrustig of verdrietig, ongelukkig of last hebt van fysieke klachten, dan kleurt dat letterlijk ook je aura. Door dan de ontbrekende kleuren aan te bieden, verlicht je jouw energieveld en dat van  je cellen. Dit heeft een positief effect op je gehele systeem en op je bewustzijn. Na afloop zul jij je letterlijk en figuurlijk een stuk lichter, vrolijker, energieker en vrijer voelen. De geblokkeerde energiestroom van je chakra’s stroomt weer op en neer, van binnen naar buiten en vice versa.

EFT

EFT (Emotional Freedom Techniques) is ontwikkeld door dr. Sue Johnson uit Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar relaties en zocht naar een effectieve manier om de verbinding tussen mensen te herstellen of verbeteren. Deze inzichten konden vervolgens ook worden gebruikt als basis voor individuele EFT. Individuele EFT helpt je om vastzittende (in het lichaam opgeslagen) emoties te onderzoeken en geeft je alle tools om hiermee om te gaan. Als je al heel lang last hebt van bepaalde trauma’s, angsten, verslavingen of leerproblemen en niets helpt (of je klachten komen weer terug), dan geeft EFT meestal een doorbraak. Daarom wordt het ook wel “psychologische acupunctuur” genoemd.

EFT punten

Wat klanten ervan vinden

“Heilzaam en effectief”

“Het werkt fantastisch”

Na mijn verhuizing naar Middelburg ben ik bij Theo Splinter aanbeland vanwege mijn drukke koppie en mijn lichaam dat erg ziek was en bijna niks meer kon. De hartcoherentie-oefeningen waren in het begin erg moeilijk; ik ben niet zo snel rustig te krijgen, maar na een aantal keer ging dat al beter. En de neurofeedback ging ook steeds makkelijker, al had ik wel eens een terugval. Mijn hoofd voelde eerst aan als zo’n opwindspeelgoedje waarvan de veer altijd veel te strak was opgespannen. Na de sessies voelde deze veer een stuk losser aan. Dankjewel Theo, het werkt echt fantastisch!

Jacqueline Willemsen-de Kort
Asaad Sultan

“Very beneficial and rewarding”

While working in Morrocco, I became interested in brain mapping and Neurofeedback training. After doing some research about practitioners in Europe, I came across Mr Theo Splinter. After discussing my interest with him over the phone, he was very helpful regarding my trip to Oost-Souburg and guided me throughout the whole process. I did my intense 7 day training with him which was very beneficial and rewarding, I also recommended some friends that live in Europe to him and they got lotta help and improved well. I would highly recommend Mr Theo Splinter if you are thinking about Neurofeedback or brain mapping.

Asaad Sultan, famous American-Lebanese singer

“Sterke verbetering van mijn Long Covid-klachten”

Ik was al ruim 3 jaar bezig met herstel van Long Covid en op zoek naar oplossingen voor al mijn aanhoudende klachten. Veel specialisten gezien en behandelingen ondergaan maar kwam geen stap verder. Ook acupunctuur, osteopaat, fysiotherapie en andere revalidatie trajecten brachten weinig tot geen verbetering. Na inlezen over Neurofeedback kwam ik terecht bij Theo. Een Brain, Body, Mind & Food Assessment ondergaan. Intussen 20 Neurofeedback behandelingen gehad, hartcoherentie training, fotobiomodulatie (lichttherapie) en voedingspatroon aangepakt met ondersteunende supplementen op advies van Theo. Darmproblemen verdwenen als sneeuw voor de zon, ik kreeg veel meer energie, cholesterol waarden beter dan ooit (Familiaire hypercholesterolemie) en ik kon het sporten echt weer oppakken. Mijn overprikkelingsklachten en de gevolgen daarvan zijn nog niet verholpen dus ik ben er nog niet. Fysiek heb ik echter enorme sprongen gemaakt na deze behandeling in 3 maanden tijd. Theo enorm bedankt voor je passie, kennis, toewijding en gezonde dosis humor. Van harte aan te bevelen voor iedereen die niet verder komt betreft zijn gezondheidsproblemen.

Angelo Roelandt

voormalig NL turnkampioen, ex-marinier