Neurotransmitterprofiel

Het doel van deze profielbepaling is om een inzicht te krijgen in de kracht en verzwakking van het neuro-biochemische systeem. Bij ieder neurotransmitterprofiel, ook wel natuur genoemd, hoort een reeks aan kenmerken. Door het herstellen van één of meerdere verzwakte neurotransmitterprofielen kan in de basis het heelwordingsproces worden versterkt. Deze bepaling bestaat uit twee delen. Deel A bepaalt het van nature overheersende neurotransmitterprofiel. Deel B bepaalt of er sprake is van neuro-biochemische tekorten binnen het neurotransmitterprofiel.

 
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
594