NLD is de afkorting van Non-Verbal Learning Disability, in het Nederlands: Non-verbale Leerstoornis. Wat Neurofeedback voor een kind met NLD kan betekenen hangt af van de problemen die op de voorgrond staan. Bij NLD is vaak een overlap te zien met PDD-NOS of ADHD.

NLD is een neuropsychologische ontwikkelingsstoornis, waarbij ook wel wordt gesproken van een stoornis in de ontwikkeling van de rechter hersenhelft. Vaardigheden die zijn gekoppeld aan de rechter hersenhelft leveren vaak problemen op. Dit zijn bijvoorbeeld problemen met:

  • de visueel-ruimtelijke informatieverwerking en het visueel overzicht; deze vaardigheden zijn bijvoorbeeld nodig om te puzzelen
  • het overzien van sociale situaties, het visueel herkennen van emoties; hierdoor kunnen problemen bestaan in de sociale vaardigheden
  • de complexe motoriek en de tactiele waarneming (tastzin); schrijven kan hierdoor lastig zijn
  • het inhoudelijk goed begrijpen en gebruiken van de taal; grapjes kunnen daardoor nog wel eens letterlijk worden genomen en begrijpend lezen kan daardoor lastig zijn
  • inzichtelijk rekenen; met name vanaf groep 6 wordt er meer een beroep gedaan op inzichtelijke rekenen

Daarnaast is de rechter hersenhelft sterk betrokken bij alle vaardigheden die nieuw zijn en geleerd moeten worden. Voor kinderen met NLD kan het daarom lastiger zijn om nieuwe vaardigheden als leren lezen en rekenen te automatiseren.

De sterke kante kanten bij NLD liggen op vaardigheden die worden gereguleerd door de linker hersenhelft. Dit zijn vaardigheden van overwegend verbale en auditieve aard; kinderen met NLD leren en communiceren dus voornamelijk via de taal en het gehoor. Sterke kanten zijn dan ook:

  • een goed auditief-verbaal geheugen
  • een goed verbaal begrip
  • zich verbaal uiten

Als nieuwe leerstof eenmaal is aangeleerd en geautomatiseerd dan neemt de linker hersenhelft het over en geeft het voor kinderen met NLD over het algemeen geen problemen meer. Dus als kinderen met NLD eenmaal technisch kunnen lezen, dan kunnen ze het vaak ook heel goed.

Afhankelijk van welke problemen op de voorgrond staan en wat er uit het QEEG naar voren komt, wordt bepaald hoe de behandeling middels Neurofeedback eruit gaat zien. Bij de analyse van het QEEG zullen we bij NLD specifiek letten op verschillen tussen de linker en de rechter hersenhelft. Met behulp van Neurofeedback kan de rechter hersenhelft meer geactiveerd worden en kan de communicatie tussen de linker en de rechter hersenhelft gestimuleerd worden. Ook kunnen specifieke klachten zoals leerproblemen, concentratieproblemen en eventuele angst worden aangepakt. Als de balans in de hersenen beter wordt, zal dit voor het kind, de ouders en school te merken zijn. Denk hierbij aan beter zelfstandig kunnen werken op school, makkelijker in de omgang zijn, minder angstig zijn in sociale situaties, meer zelfvertrouwen hebben, een betere concentratie hebben, verbeteringen in leerprestaties enzovoort.