Wat is een hersenschudding en wat is een traumatisch hersenletsel ?

Een hersenschudding is een vorm van traumatisch hersenletsel (TBI) , een verstoring van het gezonde functioneren van de hersenen als gevolg van een stoot, klap, ontploffing of ander letsel aan het hoofd. U hoeft geen black-out te krijgen of de diagnose hersenschudding te krijgen om blijvende cognitieve, psychologische of gedragsproblemen te ervaren. Er zijn in de VS jaarlijks ongeveer 1,7 miljoen bezoeken aan de spoedeisende hulp vanwege traumatisch hersenletsel (TBI), en naar schatting 300.000 veteranen die tijdens conflicten een hersenletsel hebben opgelopen. Bovendien zijn er elk jaar honderdduizenden niet-gerapporteerde gevallen van hoofdtrauma, inclusief niet-gediagnosticeerde hersenschuddingen. Helaas voor veel van degenen die hieraan lijden, blijft hersenletsel dat niet tot bewustzijnsverlies leidt vaak onopgemerkt en wordt het nooit behandeld.

Wie krijgt hoofdletsel?

Elk jaar komen er in de VS al meer dan 2 miljoen nieuwe hoofdletsels voor, en het aantal hersenschuddingen stijgt, vooral onder kinderen. Tussen 2010 en 2015 is het aantal hersenschuddingdiagnoses onder de algemene bevolking met 43% gestegen. Bij jongeren van 10 tot 19 jaar steeg het aantal hersenschuddingdiagnoses echter met 71%. Bovendien hebben sinds 2000 ruim 350.000 militaire veteranen een traumatisch hersenletsel (TBI) gehad.

Wat zijn de kernsymptomen?

Onderzoek heeft aangetoond dat hoofdletsel een belangrijke oorzaak is van geestelijke gezondheidsproblemen, maar weinig professionals in de geestelijke gezondheidszorg weten dit omdat de psychiatrie het enige medische vakgebied blijft dat zelden kijkt naar het orgaan dat het behandelt. Bij Amen Clinics in Amerika heeft 40% van zijn patiënten in het verleden hoofdletsel gehad, en velen van hen herinneren zich dit niet.

Hoofdletsel is ernstig. Ze kunnen een breed scala aan problemen veroorzaken. Ze kunnen verwarring, concentratieproblemen, geheugenproblemen, humeurigheid, woede-uitbarstingen, evenwichtsproblemen, verhoogde angst veroorzaken en er zelfs voor zorgen dat u zelfmoordgedachten krijgt.

Wat veroorzaakt hoofdletsel?

Hersenschudding en hersenletsel kunnen verschillende oorzaken hebben. Van sporten (zoals voetbal, honkbal, basketbal, hockey, voetbal of rugby) tot een woordenwisseling of gevecht, tot vallen of zelfs een auto-ongeluk. Geloof het of niet, maar een simpele spatbord botsing kan aanzienlijke problemen voor je hersenen veroorzaken. Onderzoek toont aan dat hersenschudding en traumatisch hersenletsel het risico vergroten op:

  • Depressie
  • Angst- en paniekstoornissen
  • Drugs- en alcoholmisbruik
  • ADHD
  • Psychose
  • Posttraumatische stressstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Agressie
  • Dementie
  • Zelfmoord

Waarom kiezen voor PCS voor de behandeling van traumatisch hersenletsel?

QEEG is een van de beste beschikbare hulpmiddelen om hersengebieden te identificeren die door TBI zijn beschadigd. CT- en MRI-scans laten zien of er schade is aan de anatomie of structuur van uw hersenen, maar deze scans kunnen niet vertellen hoe uw hersenen functioneren. Na een traumatisch hersenletsel zullen CT- of MRI-scans vaak normaal lijken, terwijl er daadwerkelijk functionele schade aan de hersenen is die met QEEG kan worden gedetecteerd. QEEG beeldvorming is ook zeer nauwkeurig in het onderscheiden van TBI van andere stoornissen die veel van dezelfde symptomen hebben, zoals PTSS.