In Amerika wordt biofeedback vooral toegepast in gevallen van angststoornissen en stressmanagement. Binnen deze condities is het trainen van perifere relaxatie door middel van biofeedback erg behulpzaam. Helaas zijn de technieken niet te gebruiken bij de veel vaker voorkomende gevallen van depressie, zoals de unipolaire depressie, reactieve depressie, seizoensgebonden stemmingsstoornissen, bipolaire stoornissen en PMS. Vaak wordt angst waargenomen bij depressie. De traditionele biofeedback behandelt in die gevallen uitsluitend de angsttoestanden waarbij de onderliggende depressie echter niet verbetert. Depressie vraagt om een training op een ander niveau. EEG Biofeedback (neurofeedback) biedt een nieuwe mogelijkheid om zowel depressie als angst te behandelen. Dit is het geval omdat neurofeedback van invloed is op het onderliggende mechanisme waarmee de hersenen de fysiologische waakzaamheid regelen.

Op deze manier kan een normale regulatie van dit bewustzijn worden hersteld. Dit betekent onder meer dat de slaap genormaliseerd wordt en dat daardoor het normale (niet depressieve) reactiepatroon wordt hersteld. Andere voordelen van de training kunnen eveneens optreden. In gevallen van chronische pijnklachten, die mogelijk zelfs de depressie veroorzaken, kunnen de klachten, of de effecten daarvan, geremedieerd worden. De training lijkt effectief te zijn onafhankelijk van de oorzaak van de depressie. Of de depressie nu wordt veroorzaakt door een genetische predispositie (erfelijke factor), een jeugdtrauma of een ander traumatische (fysieke of emotionele) ervaring, of zelfs het gevolg is van een onbekende fysiologische verandering. Tijdens de trainingen is het mogelijk dat het gevoel ontstaat dat de antidepressiva niet meer nodig zijn. Men dient daarvoor onder behandeling te blijven van de arts die de medicatie voorschrijft zodat daarmee in overleg de dosering van de medicatie kan worden bekeken.

Over het algemeen is het effect dat de dosering van de antidepressiva gedurende de voortgaande trainingssessies vermindert of zelfs volledig kan worden afgebouwd.
Gewoonlijk gaat het herstel van een depressie gepaard met het zich (intensief) herinneren van eerdere traumatische ervaringen. Deze herinneringen kunnen jaren onderdrukt zijn geweest. Het is van belang dat men hiervoor onder behandeling staat (of blijft staan) zodat de effecten, los van de neurofeedback, op een juiste manier kunnen worden verwerkt. Andere uitgesproken emotionele veranderingen kunnen eveneens optreden als gevolg van de training. Neurofeedback is effectief gebleken binnen de behandeling van depressie die wordt veroorzaakt door specifieke doorgemaakte trauma’s zoals verkrachting en ervaringen zoals bij (of na) chemotherapie of negatieve effecten die na een algehele narcose bij ouderen kan zijn ontstaan.

Neurofeedback is effectief gebleken in gevallen waarbij een goede medicamenteuze behandeling niet mogelijk is gebleken of voor diegenen die om één of andere reden per sé geen medicatie willen gebruiken. Tijdens de zwangerschap blijkt dit nogal eens het geval. Het is al langer bekend dat zodra er sprake is geweest van een depressie, het optreden van meer depressies waarschijnlijker wordt. De behandeling met neurofeedback kan ervoor zorgen dat er minder vaak depressieve perioden zullen gaan optreden. Daarnaast blijkt neurofeedback positieve resultaten op te leveren ten aanzien van verschijnselen die vaker parallel aan een depressie optreden zoals alcoholafhankelijkheid of agressief gedrag.