AD(H)D is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder en is een verzamelnaam geworden van veel klachten die vallen onder de noemer. De “H” staat hier tussen haakjes omdat er ook een vorm zonder hyperactiviteit voorkomt. De vorm zonder hyperactiviteit wordt ADD genoemd, die afkorting staat voor attention deficit disorder. Met aandachtstekort wordt niet bedoeld dat iemand tijdens zijn jeugd aandacht te kort is gekomen. Het gaat erom dat iemand weinig aandacht kan geven aan datgene waar hij/zij bezig is. De hyperactiviteit slaat vooral op druk bewegen of druk praten. Aandachtsstoornissen en hyperactiviteit, variërend van niet opletten in de klas tot autistisch gedrag. Klachten die hierbij voorkomen zijn: angsten, depressies, obsessief of oncontroleerbaar gedrag en leerstoornissen. Dit kan voorkomen bij zowel kinderen als volwassenen.

Weinig mensen (inclusief artsen) weten wat onderzoekers van neurofeedback ontdekt hebben de laatste 30 jaar. Bijna iedereen kan leren om zijn hersengolven die van invloed zijn op onze gevoelens en ons handelen, SMR genaamd, te optimaliseren waarbij de symptomen die horen bij een “slecht” hersengolf patroon verdwijnen. AD(H)D is een verzameling van symptomen van een niet goed functionerend hersengolf-patroon. Uit onderzoek blijkt dat AD(H)D vooral wordt veroorzaakt door een aangeboren en erfelijke afwijking in de bouw of functie van één deel of meer onderdelen van de hersenen. Door deze afwijking functioneert vooral de frontaalkwab niet optimaal. Maar ook andere groepen van hersencellen (kernen) kunnen een rol spelen. Daniel Amen, M.D. beschrijft in zijn boek ”Healing ADD” maar liefst 6 subtypen van AD(H)D.

Het medicijn Ritalin dat veel gebruikt wordt bij ADHD, bestrijdt wel de symptomen maar geneest niet. (Als je het gebruik stopt komen de symptomen weer terug). We weten nog maar weinig van de bij effecten op langere termijn. Dieren die ritalin kregen toegediend ontwikkelden leverkanker. Tevens is er bij proefdieren een relatie aangetoond tussen ritalin en beschadiging van hartspier-weefsel.

Gebleken is dat Neurofeedback een veilige methode is die een kind of volwassene kan gebruiken om van z’n klachten af te komen. Na 20 tot 40 sessies van een half uur zijn 50% van de mensen van hun klachten af. Na 60 sessies zijn 85% van de mensen hun ADHD symptomen kwijt. De hersenen hebben dan geleerd een beter hersengolfpatroon te produceren, dat wil zeggen: De verschillende delen zijn meer in harmonie met elkaar, en beter op elkaar afgestemd. Doordat de hersenen als geheel meer in harmonie functioneren gaat vanzelf het IQ omhoog, zowel je intellectueel als emotioneel IQ.