Wat is Neurofeedback?

Neurofeedback is een methode om de hersenen te trainen zodat mensen beter functioneren. Alles wat we doen, denken, voelen enzovoort wordt bepaald door onze hersenactiviteit. Bij gezonde mensen is de werking van de hersenen stabiel. De hersenen zijn actief en zenden automatisch de goede signalen uit. Maar bij mensen met hersenletsel of klachten zoals stress, pijn, vermoeidheid of hyperactiviteit is de hersenactiviteit ontregeld. De hersenen werken b.v. te traag waardoor alledaagse handelingen veel energie kosten. Hoe meer de hersenen ontregelt zijn, hoe ernstiger de klachten. Met neurofeedback kun je leren de hersenactiviteit te beïnvloeden zodat deze weer stabiel wordt.

Voor wie is neurofeedback geschikt?

Neurofeedback is geschikt voor volwassenen en kinderen. Het is uiteraard geen wondermiddel waarmee je iedere klacht kunt genezen, maar de praktijk toont aan dat neurofeedback een gunstige werking heeft op vele soorten klachten, zoals angst, burn-out, chronische pijn, concentratiestoornissen, slaapstoornissen, epilepsie, hersenletsel, lichte depressie, vermoeidheid en migraine. Ook bij mensen die regelmatig topprestaties moeten leveren, zoals topsporters en managers, is neurofeedback een goed hulpmiddel. Bij kinderen zijn met neurofeedback goede resultaten bereikt bij ADHD (hyperactiviteit), leerproblemen, autisme en andere gedragsstoornissen. Neurofeedback is minder geschikt voor mensen die zeer ernstige psychiatrische klachten hebben en niet zelfstandig kunnen functioneren.

Hoe werkt neurofeedback ?

Tijdens de behandeling (sessie) zit u in een gemakkelijke stoel. Er worden enkele elektroden op uw hoofd geplaatst. Deze meten uw hersenactiviteit, die in de vorm van grilligelijntjes in een computer scherm zichtbaar worden. Dit heet een EEG: electro-encefalogram. Hieraan kan de counsellor zien op welke manier uw hersenen niet goed functioneren en wat ze precies moeten leren in de training. Om te kunnen leren hebben uw hersenen de juiste informatie (feedback) nodig. Dit gebeurt met behulp van een eenvoudig computerspelletje dat u ziet op de monitor. U krijgt bijvoorbeeld de opdracht zoveel mogelijk strikes te maken in een bowlingspel. U speelt het spelletje niet zelf, met een muis of toetsenbord, maar laat dit over aan uw hersenen. Als deze doen wat ze moeten doen maakt u een strike. Hoe meer je hersenen er in slagen zichzelf te reguleren des te beter het spelletje gaat, zelf bent u toeschouwer van dit proces. Een sessie duurt ongeveer 30 minuten.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Een neurofeedback training is maatwerk, dus het aantal sessies verschilt per persoon. Het is gebruikelijk om eerst twintig sessies af te spreken en daarna te kijken of het zin heeft om verder te gaan met de behandeling. Gemiddeld zijn er ongeveer twintig tot dertig sessies nodig afhankelijk van het soort klacht en hoe u op de behandeling reageert.

Bel mij terug