PCS Neurofeedback is een praktijk voor Counselling, Stressmanagement, Neurofeedback en Orthomoleculaire geneeskunde volgens de Klinische Psycho Neuro-Immunologie in Oost-Souburg, Zeeland . PCS Neurofeedback is opgericht in 2002 en full-time bezig met Neurotherapie en Klinische Psycho Neuro-Immunologie. Dit betekent dat ik een van de eerste praktijken en pioniers ben op het gebied van Neurofeedback, ook wel bekend als EEG Biofeedback of Neurotherapie. Dit is een baanbrekende techniek die de hersenen uitdaagt beter te functioneren. Deze krachtige techniek helpt mensen al meer dan 30 jaar succesvol over de hele wereld. Het is een procedure met verbluffende resultaten voor een scala aan symptomen. U kunt Neurofeedback als een persoonlijke training voor de hersenen zien. Het trainen van de hersenen om beter te presteren is vergelijkbaar met de manier waarop het lichaam wordt getraind, ontwikkeld en onderhouden. Door de therapie worden de hersencellen (neuronen) getraind waardoor de hersenen in een aantal gebieden beter functioneren.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
582