Klinische PNIKlinische psycho-neuro-immunologie is een wetenschap die de wisselwerking onderzoekt tussen:

  • de psyche (stress, emoties)
  • het zenuwstelsel
  • het hormoonsysteem
  • het immuunsysteem (ook 6e zintuig genoemd)
  • het sociaalsysteem (maatschappij en zijn omgeving)
  • eigen oplossingsvermogen (resoleomics)
  • voeding toegepast als medicijn
  • beweging

Klachten te behandelen met Klinische PNI

Een centraal onderdeel is de behandeling van overbelasting. Als de draaglast hoger wordt dan de draagkracht, of zoals de chinezen het al 4000 jaar geleden stelde: als Yin en Yang niet meer in evenwicht zijn als gevolg van fysieke, maatschappelijke of sociale (negatieve) stressbeleving. De therapeutische interventie richt zich dan op het bijsturen van chronische klachten, zoals chronische vermoeidheid, darmproblemen, overgewicht, eczeem, auto-immuunziekten en hormonale stoornissen. Daarnaast bestaat mijn specialisatie uit het behandelen van cognitieve en degeneratieve hersenproblematiek.