Body Scanalyser

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit ontelbaar veel cellen die in aanhoudende ontwikkeling, verandering, omschakeling en regeneratie zijn. Door zelfdeling vernieuwen onze cellen zich continue. In het lichaam van een volwassene vernieuwen zich 25 miljoen cellen in per seconde, de bloedcellen vernieuwen zich met een snelheid van ongeveer 100 miljoen per minuut.

Cellen bestaan, zoals alles op deze wereld, uit een kern met atomen, waarvan de geladen deeltjes, de elektronen, continu in snelle beweging zijn. Door het proces van celdeling en groei zendt iedere cel daarbij voortdurend elektromagnetische golven uit. De elektromagnetische golven die door de mens worden uitgezonden, vertegenwoordigen de specifieke toestand van het lichaam en deze elektromagnetische golfsignalen zijn verschillend onder verschillende omstandigheden, zoals bij gezondheid of ziekte.

Bioresonantie geneeskunde heeft als uitgangspunt dat de meest fundamentele oorzaak van een ziekte het uittreden van elektronen buiten de atoomkern is die uiteindelijk tot verandering van de cellen en de organen leidt. Hierdoor veranderen ook de uitgezonden elektromagnetische golven van de atomen.

Bioresonantie frequenties worden door natuurgeneeskundigen in relatie gebracht met diverse organen en lichaamssystemen. Dit is empirisch bepaald. Uit de response van het lichaam kan men uit deze relaties een conclusie trekken van de conditie van de lichaamssystemen. In een database worden deze resonanties gekoppeld.

Body analyse met de Body Scanalyser

Doel
Het doel van de Body Scanalyser is om onverklaarbare problemen in het lichaam op te sporen en te analyseren.

Werkwijze
De Body Scanalyser is een apparaat die in 1 minuut een analyse van 250 parameters in 40 gebieden van het lichaam kan maken. De parameters geven een inzicht over het functioneren van de organen en de hoedanigheid van het skelet. Verder geeft het apparaat informatie over de waarden van o.a. cholesterol, vitaminen, mineralen, zware metalen enz. De gegevens worden overzichtelijk in een schema weer gegeven en geeft van elk gebied een test indicatie.

Doormiddel van het vasthouden van een handsensor kan er een energetische meting worden afgenomen. De handsensor is aangesloten op een computerprogramma. Door celdeling worden elektromagnetische golven uitgezonden. De meting reageert op de reactie uit het lichaam. De cliënt dient tijdens de meting volkomen in rust en ontspannen te zijn, niet of weinig gegeten te hebben en minimaal twee uur van tevoren geen koffie of suiker te hebben genuttigd.