Electro-acupunctuur (Ryoduraku methode)

Volgens de Chinese geneeskunde heeft elk orgaan een energiebaan (een meridiaan). Deze energiebanen eindigen in de vingers en de tenen. Met behulp van electro-acupunctuur kan worden gekeken hoe het energiepeil er in de desbetreffende organen aan toe is. Een computer slaat de gegevens op en kan de meetwaardes van de vorige keren met elkaar vergelijken.

De punten die met de electro-acupunctuur zijn doorgemeten worden met behulp van de computer door middel van een grafiek duidelijk in beeld gebracht. U krijgt dan een duidelijk beeld van de energieverdeling in het lichaam en waar de zwakke punten zich bevinden. Samen met u wordt op de computer gekeken naar het beeld en krijgt u uitleg over de bevindingen. Tevens krijgt u een uitdraai van de grafiek mee. Twee meetwaarden kunnen naast elkaar worden gezet, zodat u de verschillen met een vorige keer en de huidige meetwaarde kunt zien.


Nadat een duidelijk beeld is vastgesteld, kan worden overgegaan op de behandeling/therapie.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
646