Dit staat voor Hart Rate Variability training. Met de emWave, een software programma
wordt uw Hart Ritme Variabiliteit getraind.
Hart Ritme Variabiliteit is een meting van de verandering van hartslag tot hartslag.

  • Gedachten en zelfs subtiele emoties beïnvloeden de activiteit en de balans van het autonome zenuwstelsel
  • Het autonome zenuwstelsel heeft een wisselwerking met ons digestieve, cardiovasculaire, hormonale en immuunsysteem
  • Negatieve reacties zorgen voor verstoring en onbalans in het autonome zenuwstelsel
  • Wat leidt tot een beter evenwicht in hormonaal en immuunsysteem en een efficiëntere hersenfunctie.

Wanneer een persoon gestrest is of veel negatieve emotie ervaart, zoals frustratie, woede en angst wordt het hartritme minder coherent en raakt het van slag. Dit geeft aan dat er minder synchronisatie is in de wisselwerking tussen parasympathische en sympathische takken van het autonome zenuwstelsel. Deze non-synchronisatie in het autonome zenuwstelsel belast, bij langdurige aanwezigheid, het zenuwstelsel en de organen en verhindert een efficiënte Informatiestroom door het lichaam.

Dit is niet het geval bij langdurige positieve emoties als waardering, liefde of zorgzaamheid. Die leiden tot een verhoogde hartritme coherentie, betere synchronisatie tussen de activiteit. Van de twee takken van het autonome zenuwstelsel en een omschakeling in de balans van het autonome zenuwstelsel naar een verhoogde parasympathische activiteit.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
596