De laatste jaren hebben we aanzienlijk klinisch bewijs verkregen over de effectiviteit van Neurofeedback als een extra mogelijkheid voor de behandeling van de symptomen van het chronisch vermoeidheid syndroom, beter bekend als het chronisch vermoeidheid immuun deficiëntie syndroom. De training is behulpzaam bij de symptomen van depressie, cognitieve, geheugen en concentratie stoornissen, slaap problemen en chronische pijnen waaronder hoofdpijnen. Het verhoogt daarnaast het energie niveau van de mens. Als neurofeedback wordt toegepast bij personen die (nog) niet volledig geïnvalideerd zijn door deze condities, heeft het er toe bijgedragen dat grote aantallen hiervan volledig terug kunnen keren in het werkproces. En dit binnen een aantal weken. In meer ernstige gevallen is de biofeedback training erg behulpzaam en klachtenverbeterend hoewel niet altijd volledig herstel kan worden bereikt. Het mechanisme van de neurofeedback is terug te vinden op de regulatie van het bewustzijn. Het zorgt voor een verbetering van de regulatie mogelijkheden die de hersenen zelf hebben.

Neurofeedback is feitelijk het registreren van hersenactiviteit en het herstellen van deze hersenactiviteit, d.m.v. de zogenaamde operante conditionering, tot normale waarden. Het verbeteringsproces vindt vrijwel volledig onbewust plaats. Neurofeedback zorgt eenvoudig voor juist die informatie die de hersenen nodig hebben om daarmee adequaat te kunnen reageren. We beweren niet dat de training rechtstreeks de oorzaak van het Chronisch Vermoeidheid syndroom wegneemt. Nee, het is andersom: de hersenen worden (opnieuw) in staat gesteld zichzelf te correct reguleren. Hierdoor wordt de persoon beter in staat gesteld om om te gaan met problemen die dit vervelende ziektebeeld met zich mee brengt.

Personen met het Chronisch Vermoeidheid syndroom kunnen de effectiviteit van de training zelf bepalen door het aangaan van een tiental sessies van een half uur om het uit te proberen. De training zal zeer waarschijnlijk effectief zijn! De eerste effecten zullen al in deze eerste sessies zichtbaar kunnen worden; er zal een energie toename zijn en positieve veranderingen in het slaappatroon of de afname van pijn en pijnen zal meer en meer duidelijk worden. Na de eerste tien sessies kan men zelf bepalen of het zin heeft om de training voort te zetten. De eerste tien sessie zullen binnen een regelmatig schema plaatsvinden; meestal met twee sessies per week. Op deze manier wordt de training maximaal opgebouwd en kunnen andere beïnvloedende factoren zo veel mogelijk worden uitgesloten. De volledige training kan over een periode van een paar maanden plaatsvinden met een meestal afnemende regelmaat van één tot een sessie per twee, drie of vier weken. In totaal kunnen circa veertig trainingen noodzakelijk zijn. De effecten van de training worden voordurend gevolgd. In het geval van uitblijvende resultaten kan overwogen worden om de biofeedback training te beëindigen. Bovenstaande klinische bevindingen zijn samengesteld op grond van meer dan vijftig behandelingen.